REGULAMIN PÓŁKOLONII- REKRUTACJA

REGULAMIN PÓŁKOLONII- REKRUTACJA

 1. Półkolonie organizowane są raz w roku podczas wakacji letnich.
 2. Organizatorem jest Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”.
 3. Siedziba- ZSS ul. Leśna10 we Wrześni.
 4. Projekt obejmuje 15- uczestników ze szkoły podstawowej z lekka, umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną oraz z klas PdP.
 5. Uczestnikiem może być każde dziecko, którego rodzic/ opiekun prawny jest członkiem Stowarzyszenia.
 6. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadą:

  1. w pierwszej kolejności dzieci, które nigdy nie uczestniczyły w projekcie;
  2. następnie te, które brały udział tylko raz lub/ i miały przynajmniej rok przerwy;
  3. w dalszej kolejności te dzieci, które skorzystały dwa i więcej razy.
  4. Rekrutacja rozpoczyna się zawsze po 1 czerwca każdego roku.
  5. Opiekunami zawsze są nauczyciele ZSS (jest to bardzo istotna kwestia, ponieważ znają oni dzieci- uczestników, ich możliwości, predyspozycje, stan zdrowia itp.), natomiast pomoc sprawują osoby zatrudnione na stałe w szkole, na stanowisku- pomoc nauczyciela.
  6. Do dyspozycji uczestników jest przydzielony BUS.
  7. Pełna informacja o przebiegu projektu (opis i zdjęcia) zawsze umieszczana jest na szkolnym FACEBOOKU oraz na stronie Stowarzyszenia.
  8. Organizacja półkolonii spoczywa na działającym na terenie szkoły Stowarzyszeniu, natomiast finansowanie pokryte jest z Projektu zatwierdzonego przez Powiat wrzesiński lub/ i PCPR we Wrześni oraz ze środków własnych Stowarzyszenia.