ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

1 WRZEŚNIA 2021

 

SPOTKANIE Z WYCHOWAWCAMI W KLASACH – GODZ. 9.00

 

Lp. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy Numer Sali

Szkoła Podstawowa nr 4

klasy dla uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną

1. I-IIIa Karolina Marciniak-Dominik 114
2. IIIb Magdalena Grandke 114
3. IVa Maria Olejniczak 117
4. IVb Marita Marchwiak 117
5. V-VIb Olga Sierecka-Nawrocka 115
6. VIa Beata Szpojda 115
7. VIIa Hanna Szymkowska 116
8. VIIb Arleta Chudzikowska 104
9. VIII Agnieszka Masłowska-Wszelaka 109

Szkoła Podstawowa nr 4

klasy dla uczniów z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną

1. IIu-IIIu Magdalena Witkowska 021
2. IVau-VIau-VIIbu Magdalena Banaszak 017
3. Vu-VIIau-VIIIcu Marzena Szymkowiak 118
4. VIb-VIIIbu Marta Hedrych-Rosalska 018
5. VIIIau Agnieszka Szulc 017
6. IVbu-VIcu Zofia Andrzejczak-Tomys 018

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

1. Ia PdP Ewa Górniak 009
2. Ibu-IIIdu PdP Justyna Pilarska 009
3. Icu-IIcu-IIIcu PdP Aleksandra Tutak 006
4. IIb-IIIbu PdP Marlena Koniuk 019
5. IIIa PdP Hanna Ludwiczak 006

Szkoła Branżowa I stopnia

1. Ia BS Elżbieta Kołtuniak-Kierzek 119
2. Ib BS Dorota Narożna 108
3. II BS Anna Kulczyńska 015
4. IIIa BS Grzegorz Czyż 015
5. IIIb BS Beata Tomaszewska 108