„Nauka- to lubię!” – kompleksowy program rozwojowy szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.

W dniach od 14.09.2020 do 25.09.2020r. prowadzona jest w Zespole Szkół Specjalnych rekrutacja uczniów do projektu „Nauka – to lubię! – kompleksowy program rozwoju szkół ponadgimnazjalnych oraz szkoły specjalnej na terenie powiatu wrzesińskiego.” W ramach projektu prowadzone będzie następujące wsparcie:

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z: przedsiębiorczości oraz kompetencji matematycznych.

  1. Zajęcia rozwijające uzdolnienia z: przyrody, j. angielskiego, chemii oraz fizyki.
  2. Indywidualne zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
  3. Grupowe zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi.
  4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe.

Poniżej załączamy dokumenty do pobrania: