O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 17.06.2008. Powstało z inicjatywy nauczycieli Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni.
Członkami Komitetu Założycielskiego zostały:
p. Ewa Kaczmarek-dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych we Wrześni,
p. Dorota Narożna,
p. Krystyna Mikołajczyk.

Podczas zebrania założycielskiego wybrano skład Zarządu, który reprezentuje Stowarzyszenie w następującym składzie:
prezes-p. Renata Jakubowska,
viceprezesi-p. Zofia Andrzejczak-Tomys, p. Arleta Chudzikowska,
członkowie Zarządu: p.Maria Maciejewska, p.Marta Hedrych, p.Hanna Ludwiczak.

W skład Komisji Rewizyjnej weszły: p. Hanna Szymkowska, p. Beata Tomaszewska, p. Beata Szpojda.

2010r. – Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM wybrało nowy zarząd w składzie:
prezes – p. Olga Sierecka – Nawrocka
viceprezes – p. Zofia Andrzejczak – Tomys,
viceprezes – p. Arleta Chudzikowska,
skarbnik – p. Marzena Szymkowiak
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
p. Hanna Szymkowska,
p. Beata Tomaszewska,
p. Beata Szpojda

2017r. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej RAZEM w dniu 22.11.2017 wybrało nowy zarząd w składzie:
prezes – p. Marlena Koniuk,
viceprezes – p. Marzena Szymkowiak,
viceprezes – p. Ewa Górczyńska,
skarbnik – p. Beata Szpojda
oraz Komisję Rewizyjną w składzie:
p. Hanna Szymkowska,
p. Beata Tomaszewska,
p. Karolina Przysiuda.

Skip to content