Stowarzyszenie „RAZEM”

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem” zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym dn. 17.06.2008. Reprezentuje interesy, wypowiada się i działa na rzecz i w imieniu osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz opiekunów prawnych. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz wyrównywania szans życiowych dzieci młodzieży niepełnoprawnej, tworzenia optymalnych warunków do ich rozwoju poznawczego, emocjonalnego i społecznego poprzez oddziaływania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym i terapeutycznym, a także udzielanie wsparcia ich rodzinom.

Skip to content